Branwen: Chwedl a Chân

Nos Sadwrn 15 Mehefin 2019 7.30yp yn yr Neauadd Glannau Ffraw, Aberffraw

Clasur o chwedl o’r Mabinogi sydd â pherthynas agos â thirwedd byw Cymru a’i phobl. Y mae ynddi drawsffurffiadau, hud a lledrith, cymeiriadau eithafol, gwylltineb a hiraeth.

Mae ffurf y stori yn herio confensiynau naratif llinellol ac yn ymestyn yn ddwfn y tu hwnt i resymeg arferol i fyd y freuddwyd a’r symbol sydd yn siarad yn huawdl â chynulleidfaoedd heddiw.

Perfformir fersiwn hwn y stori gyda’r gantores a chyfansoddwraig Pauline Down ac fe welwyd gyntaf ar lwyfan yr ŵyl chwedleua Festival at the Edge yn 2017 ac wedyn yng nghastell Harlech, lle mae rannau pwysic y stori yn digwydd, gyda’r ŵyl Tu Hwnt i’r Ffin.

Mae Michael Harvey wedi adrodd straeon ar ei ben ei hunan a gydag artistiaid eraill trwy Gymru, gweddill Prydain, Ewrop a Gogledd a De America. Mae’n adrodd llwyth o straeon o Gymru yn ogystal â chwedlau o wledydd eraill ac mae ganddo steil uniongyrchol, egniol a ffraeth gan greu pob perfformiad yn arbennig ar y gynulleidfa o’i flaen. Enillodd Wobr Cymru Creadigol yn 2011, mae e’n aelod o dim arbrofol Le Labo ym Mharis ac yn 2012 enillodd wobr BASE (British Awards for Storytelling Excellence) ar gyfer y sioe Hunting the Giant’s Daughter (fersiwn cyfoes ffyddlon o Culhwch ac Olwen) sy’n teithio gyda’r cwmni cynhyrchu Adverse Camber. Mae’r un tîm yn teithio Breuddwydio’r Cae Nos/Dreaming the Night Field (Pedwaredd Gainc y Mabinogi)  sydd wedi teithio yn y DU a thramor.

Y mae Pauline Down yn gantores a chyfansoddwraig gydag angerdd am hyrwyddo a datblygu canu ar gyfer iechyd a lles. Mae hi’n arwain corau yn Ne Cymru yn ogystal â gweithdai a gwyliau llais a chanu yn rhyngwladol. Fel un â chefndir mewn theatr, datblygiad amlwg a hyfryd yw mynd â’i llais i mewn i fyd hudolus y chwedl. Ar hyn o bryd mae hi’n perfformio gyda’r triawd a cappella ‘Bread and Roses’ a’r ddeuawd storïo, ‘Adlais’.

Mae’r sioe yn addas ar gyfer plant dros 10 oed.

Tocynnau ar gael wrth y drws (£10 oedolyn, consesiwn £8).