Crefft y Cyfarwydd: Gweithdy Adrodd Straeon i Ddechreuwyr

Neuadd Goffa Mynydd Llandegai, LL57 4LQ

Dydd Sul Mawrth 26ain 11am-1pm

Yn ystod y gweithdy hwn bydd y storïwr adnabyddus DANIEL MORDEN yn cynnig ffyrdd syml o baratoi ac adrodd stori draddodiadol.

Paul Michael Hughes Photography

Dewch â rhywbeth i ysgrifennu gyda chi ar gyfer yr ymarferion, a byddwch yn barod i roi cynnig ar adrodd heb gyfeirio at nodiadau!

Addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am adrodd straeon llafar.

Angen archebu ymlaen llaw.

Bydd gweithdy yn cael ei gyflwyno yn Saesneg, mae croeso i chi ymarfer yr ymarferion yn Gymraeg.