Digwyddiadau

DRAIG BEATS

Gwyl bach ym Mangor… bydd na straeon a chwedlau efo Claire Mace, Eric Maddern, Robert Laing ac Angharad Owen.

Dydd Sadwrn, 8 Mehefin 8fed

TAITH GERDDED CHWEDLAU efo Claire Mace

Bydd y taith yn dechrau o flaen Canolfan Cwm Idwal. Am ddim neu rhaid archebu lle o flaen llaw. I wneud hynny, cysylltwch gyda Rhys Wheldon-Roberts drwy ebost rhys.wheldonroberts@nationaltrust.org.uk neu ffonio 01248 605535 / 07977 596517.

Bore Sul, 16 Mehefin @9.30yb

CHWEDLAU O’R “PALAS GWYDYR”

Noson yng nghwmni storïwraig byd-enwog Shonaleigh. Ymunwch dwry Zoom neu ym Mynydd Llandegai ger Bangor.

17 Awst 2024 @7.30yh

“THE GLASS PALACE OF THE MOON MAID

Mae Shonaleigh parhau â thraddodiad llafar byw di-dor sy’n cael ei drosglwyddo o famgu i wyres. Ymunwch dwry Zoom neu ym Mynydd Llandegai ger Bangor. Mwy o wybodaeth yma.

16 – 18 Awst 2024