Digwyddiadau

O AMGYLCH Y TÂN gyda Claire & Angharad

Croeso cynnes i’r Cloister, Llanallgo LL72 8NE, am noswaith o straeon, cymdeithasu ac adloniant o amgylch y tân. Digwyddiad am ddim. Jwst troi i fyny.

Nos Fercher, 17 Gorffenaf o 6yh

CHWEDLAU O’R “PALAS GWYDYR”

Noson yng nghwmni storïwraig byd-enwog Shonaleigh. Ymunwch dwry Zoom neu ym Mynydd Llandegai ger Bangor.

Nos Sadwrn, 17 Awst 2024 7.30yh

“THE GLASS PALACE OF THE MOON MAID

Mae Shonaleigh parhau â thraddodiad llafar byw di-dor sy’n cael ei drosglwyddo o famgu i wyres. Ymunwch dwry Zoom neu ym Mynydd Llandegai ger Bangor. Mwy o wybodaeth yma.

Penwythnos 16 – 18 Awst 2024

STORI’R TIR DYFFRYN PERIS – Gweithdy Dweud “Stori’r Tir”

Byddwch chi’n dysgu sgiliau syml a fydd yn eich helpu i deimlo’n fwy hyderus wrth rannu eich stori, trwy gyfres o gemau ac ymarferion syml.

Pnawn Sul, 15 Medi 2-5yp, Neuadd Goffa Bethel

GADAEL Y DUDALEN – gweithdy adrodd straeon

Dysgwch tri arf y gallwch chi weithio gyda nhw i feithrin eich hyder wrth adrodd straeon heb nodiadau, boed hynny’n waith eich hun neu chwedl draddodiadol.

Pnawn Gwener, 13 Rhagfyr 1–3yp

£5. Jwst troi i fyny.