Morgan La Fay – LLANGOLLEN

Caffi Stori Llangollen Storytelling Cafe has a special evening in November.

Come in droves! If you don’t often come to Storytelling Cafe, or if you have never been, here is a superb evening, when it will be absolutely worth your while to come.

Thursday 16 November at 7.30
Saint Collen’s Hall, Regent Street, Llangollen, Denbighshire, LL20 8HU
Tickets £5 / £4 in cash on the door – just turn up, there will be space.

Join one of Wales’ foremost storytellers to re-imagine the myth of Morgan, goddess of Annwfn, as The Celtic Mother Goddess, Sorceress and Witch. All the way from Cardiff, Cath Little’s new show is inspired by Welsh Myths and the Tale of Arthur.

For more information, contact Fiona: fionastory3@gmail.com or 07941 918 159

Mae gan Caffi Stori Llangollen Storytelling Cafe noson arbennig iawn ym Mis Tachwedd.
Dewch yn llu! Os nad ydych chi’n mynychu’r Caffi yn aml, neu hyd yn oed erioed wedi dod, dyma noson ardderchog iawn, pan bydd yn hollol chwerthchweil i chi ddod!

Nos Iau 16 Tachwedd am 7.30
Neuadd Sant Collen, Regent Street, Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 8HU
Tocynnau £5 /£4 ar y drws – talu mewn arian parod – jwst troi i fyny.

Ymunwch ag un o brif storïwragedd Cymru i ail-ddychmygu myth Morgan, dduwies o Annwfn, fel Mam Dduwies Geltaidd, Swynwraig a Gwrach. Yr holl ffordd o Gaerdydd, mae sioe newydd sbon Cath Little wedi’i hysbrydoli gan y Chwedlau Cymreig a’r chwedlau Arthuraidd.

Am fwy o fanylion gysylltwch â Fiona: fionastory3@gmail.com neu 07941 918 159

Welwn chi bryd hynny!